Сoncurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de asigurare a răspunderii civile față de terți pentru orice prejudiciu produs de către Î.S ”MoldATSA”

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs repetat de oferte cu privire la achiziția serviciilor de asigurare a răspunderii civile față de terți pentru orice prejudiciu produs de către Î.S ”MoldATSA”,  unei persoane fizice sau juridice în legătură sau ca urmare a prestării serviciilor de navigație aeriană de  rută  și zona terminal.

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md sau vă puteţi adresa în Secţia Achiziții a întreprinderii.

Finanţarea achiziţiei este asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

 

Numărul de telefon pentru date suplimentare:

Dl. Vadim Busuioc, tel. 0 (22) 857-972, e-mail: vadim.busuioc@moldatsa.md

 

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 15.07.2019,  ora 16.00.

 

Criteriile de evaluare a ofertelor

  • respectarea cerințelor caietului de sarcini

 

Moneda de referință  - USD.

Modul de achitare – prin transfer bancar.  

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.

 

Documente și informații care urmează a fi  prezentate de către ofertanți:

  1. Conform celor specificate în pct. 10 al Caietului de sarcini.

 

Altă informaţie:  Oferta prezentată va fi valabilă  pe întreaga perioadă a contractului.  

                          

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în Secția Secretariat.

 

Evaluarea și selectarea ofertei câștigătoare va avea loc în cadrul ședinței Comisiei de achiziții a întreprinderii.

Caietul de sarcini