Concurs privind contractarea serviciilor de deservire tehnică și reparații pentru mijloacele de transport exploatate în parcul auto al Î.S. «MoldATSА»

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția pieselor de schimb, serviciilor de instalare a acestora și deservirea tehnică și reparație a autoturismelor aflate în gestiunea întreprinderii.

 

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md sau vă puteţi adresa în Secția Achiziții a întreprinderii.


Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii. 

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Dl. Veaceslav Nastas tel: (022)857-940; fax: (022)525-907,  mob: 078-494-039, e-mail: veaceslav.nastas@moldatsa.md  

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 21.10.2019,  ora 15.00  

Criteriile de evaluare a ofertelor 

respectarea cerințelor caietului de sarcini 

cel mai bun raport preț/calitate 

 

Moneda de referință  - lei moldovenești.  

Modul de achitare – prin transfer bancar.  

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile. 

 

Documentele suplimentare prezentate de către agenții economici: 

Certificat de înregistrare (copie autentificată);

 Extras din registrul persoanelor juridice (copie autentificată –eliberată recent, nu mai târziu de 3 luni);

Licenţă de activitate (copie autentificată);

Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu echipament si personal de specialitate).

 

Altă informaţie:  Oferta prezentată va fi valabilă  pe întreaga perioadă a contractului.

                  Completarea anexei nr. 2 la Caietul de sarcini este obligatorie

 

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în Secția Secretariat.

Evaluarea și selectarea ofertei câștigătoare va avea loc în cadrul ședinței Comisiei de Achiziții a întreprinderii.