Sistem de Management al Calităţii

« Î.S „MoldATSA” a elaboratat, a implementat şi menţine în prezent un Sistem de Management al Calităţii în conformitate cu cerinţele naţionale şi internaţionale, în scopul satisfacerii necesităţilor clienţilor şi îmbunătăţirii managementului întreprinderii. Sistemul de Management al Calităţii corespunde cerinţelor Standardului Internaţional ISO 9001:2008, сonfirmat prin Certificatul nr. C.3702.1/12-03-2012, emis pe data de 12.03.2012 de către organismul de certificare RINA - SIMTEX.

Certificatul şi Politica