Anunț suplinirea funcției Administrator Rețea SAI

ANUNŢ

Centru Tehnic al Sistemelor de Dirijare a Traficului Aerian, Direcţia Tehnică, anunţă concurs extern la suplinirea postului vacant de Administrator Reţea, Secţia Asigurare Informaţională a Sistemelor DTA.

Concursul va avea loc în baza CV-urilor completate ce urmează a fi prezentate pînă în data de 30.12.2013 în biroul 114 al ÎS „MoldATSA”, transmise prin FAX la numărul 524 488  sau la adresa electronică iovu@moldatsa.md . Candidaţii vor susţine un interviu cu conducătorul departamentului CT SDTA şi ulterior va avea loc testarea cunoştinţelor şi aprecierea corespunderii cerinţelor înaintate.

Interviul cu candidaţii selectaţi şi testarea cunoştinţelor va avea loc la o dată anunţată ulterior.

Cerinţe faţă de candidaţi:

  • Vîrsta de la 22 de ani pînă la 45 ani;
  • Comunicabil, Serios, Ambiţios, Flexibil, Dorinţa de a învăţa;
  • Spirit de echipă;
  • Studii universitare, preferabil în domeniul Tehnologiilor Informaţionale, Telecomunicaţiilor, Calculatoare, Sisteme de calcul şi Reţele Informaţionale;
  • Posedarea fluentă a limbii române;
  • Nivelul mediu de cunoştinţă a limbilor engleză şi rusă;
  • Nivel înalt de cunoştinţe în domeniu administrării reţelelor de calculator, cunoştinţe în domeniul tehnicii de calcul şi reţele informaţionale, cunoaşterea metodelor de transmisie/recepţie a datelor informaţionale;
  • Nivel mediu de cunoştinţe în domeniu deservirii echipamentelor radioelectronice;
  • Cunoaşterea metodelor de transmisie/recepţie a datelor informaţionale.

 

Notă: pentru detalii suplimentare (etape de selecţie/anchete de completat...), puteţi apela la tel: 502-840, persoana de contact Petru IOVU.