Licitație cu privire la achiziția serviciilor de asigurare Obligatorie și Facultativă a patrimoniului Întreprinderii.

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează licitație cu privire la achiziția serviciilor de asigurare  Obligatorie și Facultativă a patrimoniului Întreprinderii.

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md.

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Specialist Achiziții, tel.(022)856-829, fax:(022)525-907org@moldatsa.md. 

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora):  24.04.2015,  ora 17.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor

  • respectarea cerințelor caietului de sarcini
  • cel mai optim preţ propus.

Valuta  - lei MD.

Modul de achitare – prin transfer bancar.

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.

Documentele de calificare  ale operatorilor economici:

 

  1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai tîrziu de 3 luni);
  3. Licenţă de activitate pentru tipul dat (copie autentificată);
  4. Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, prezența pe piață).

 

Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului.                             

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în secția Secretariat.

Caiet de sarcini.

A câștigat compania - Compania TRANSELIT  S.A.