Anunț cu privire la ocuparea funcției vacante de inginer sisteme automatizate al Centrului Tehnic Sisteme Dirijare Trafic Aerian

 

Scopul general al postului:

Asigurarea funcționării fiabile și neîntrerupte  inclusiv administrarea tuturor echipamentelor, sistemelor DTA și sistemelor Meteorologice.

 

Sarcini de bază:

- Exploatarea, instalarea, depanarea, administrarea,monitorizarea, deservirea și menținerea funcționalității echipamentului utilizat în Sistemele DTA și Meteo.

 

Condiții de bază:

 

  • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • studii  superioare tehnice în domeniul „Calculatoare, Sisteme de calcul și rețele informaționale” sau „Tehnologii informaționale”;
  • posedarea limbii de stat;  limbi străine, rusă și engleză (la nivel tehnic);
  • permis de conducere categoria B;
  • disponibilitate de lucru în schimburi (ture de zi, de noapte, lucru în perioada sărbătorilor legale, etc.);
  • apt din punct de vedere medical  (starea sănătăţii - corespunzătoare cerinţelor actelor normative în vigoare);
  • lipsa antecedentelor penale.

 

 

Cunoştinţe:

 Cunoștințe obligatorii avansate al  sistemelor de operare Linux sau Unix, Windows servere ș.a.; nivel bun de cunoștințe în domeniu deservirii echipamentelor electronice, experiență în efectuarea diferitor măsurări electrice și electronice; cunoștințe în domeniul tehnicii de calcul, rețele informaționale și metode de transmisie/recepție a informației, construcția, testarea și depanarea aparatajului electronic.

 

Experienţă profesională: minim 3 ani în domeniu, va fi un avantaj.

 

Abilităţi:

Responsabil, organizat, onest, cu inițiativă, orientat spre dezvoltare continuă în domeniu, disciplinat, punctual, flexibil, rezistent la stres, judecată și operativitate (rapiditate in reacţii), capacități de lucru cu termeni limită, lucru în echipă, capacitate de a învăța de sine stătător.  

 

CV-rile pot fi expediate  pînă în data de 10.04.2017 la  adresa electronică cadre@moldatsa.md

 

Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

 

Informații suplimentare la tel.022 502808