Anunț cu privire la ocuparea funcției vacante, pe termen determinat*, de Dispecer Serviciul Managementul Informației Aeronautice în cadrul oficiului NOTAM

 

Scopul general al postului:

 

Elaborarea NOTAM/SNOWTAM, realizarea schimbului internaţional de NOTAM din numele statului Republicii Moldova şi generarea PIB.

 

Sarcini de bază:

 • Verificarea, compilarea şi redactarea în formă de NOTAM/SNOWTAM a informaţiei şi a datelor referitor la FIR Chişinău şi ale altor regiuni de informare a zborului în care operatorii aerieni execută zboruri;
 • Emiterea NOTAM/SNOWTAM conform modulului INO (International NOTAM Operations) EAD;
 • Asigurarea echipajelor, care decolează de pe aerodromurile din FIR Chişinău, cu PIB, în limita termenilor stabiliți, în conformitate cu Planul de Zbor (FPL);
 • Colaborarea cu Serviciul ARO Briefing pentru asigurarea echipajelor cu informaţie aeronautică deplină;
 • Colaborarea cu Generatorii de Date și oferirea consultațiilor.

Condiții de bază:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Studii superioare/medii complete în domeniul aviaţiei, cu prezentarea diplomei și suplimentului la diplomă;
 • Cursuri cu privire la bazele de date aeronautice;
 • Nivel bun de pregătire teoretică în domeniul Serviciul Managementul Informației Aeronautice;
 • Posedarea limbii de stat și l. engleză obligatoriu, iar cunoașterea altor limbi constituie un avantaj;
 • Disponibilitate de lucru în schimburi (ture de zi, de noapte,etc.);
 • Apt din punct de vedere medical  (starea sănătăţii - corespunzătoare cerinţelor actelor normative în vigoare);
 • Lipsa antecedentelor penale.

Cunoştinţe:

 • Legea Aviaţiei Civile a Republicii Moldova;
 • Cerinţe tehnice. Servicii de informare aeronautică AAC RМ;
 • ICAO Doc. 8126 – Manualul Serviciului de Informare Aeronautică;
 • ICAO Doc. 8400 – Abrevierile şi Codurile ICAO;
 • Procedurile de operare cu datele dinamice – Doc. „Operating Procedures for AIS Dynamic Data” Eurocontrol;
 • Prevederile Doc. AAC – Cerinţe tehnice privind utilizarea unităţilor de măsură în aviaţia civilă;
 • Cunoașterea de operare a bazelor de date;
 • Nivel mediu de cunoaştere a terminologiei de aviaţie în limba engleză;
 • Cunoștințe de operare PC Windows XP, 7, 10, Microsoft Office, motoare de căutare web.

Experienţă profesionalăminim 3 ani în domeniul Serviciul Managementul Informației Aeronautice va fi un avantaj.

 

Abilităţi:

 

Responsabilitate, respect față de oameni, obiectivitate, perseverență, corectitudine, organizare, punctualitate, stabilitate psihică, rezistență la stres, discreție, onestitate capacitatea de evaluare a alternativelor și luare de decizii, tendință spre dezvoltare profesională continuă, capacități de lucru cu termeni limită, lucru în echipă, capacitate de a învăța de sine stătător


* - pe perioada concediului de maternitate și a concediului de îngrijire a copilului.

 

CV-rile pot fi expediate până la data de 21.12.2017 la  adresa electronică cadre@moldatsa.md.

Persoanele selectate în baza CV-urilor vor fi invitate pentru susținerea interviului.

 

Informații suplimentare la tel: 022 502 810 – Șef Serviciul Managementul Informației Aeronautice