Anunț cu privire la ocuparea funcției vacante de Dispecer serviciul managementul informației aeronautice (publicație și calitate) în cadrul Serviciului Managementul Informației Aeronautice

 

Scopul general al postului:

 • Recepţionarea datelor neprocesate, evaluarea, editarea informaţiei aeronautice sub formă de Pachet Integrat a Informaţiei Aeronautice, imprimarea, colaţionarea şi distribuirea Pachetului Informaţiei Aeronautice;
 • Menţinerea sistemului de management al calităţii în cadrul serviciului.

 

Sarcini de bază:

 

 • Recepţionarea datelor neprocesate pentru AIRAC AIP AMDT, AIP AMDT, SUP, AIC;
 • Evaluarea datelor neprocesate și menținerea înregistrărilor;
 • Verificarea calității datelor aeronautice d.p.d.v a integrităţii, rezoluţiei şi acurateţei;
 • Îndeplinirea rolului de editor, print master producer, collator și distribuitor;
 • Imprimarea, colaţionarea şi distribuirea Pachetului Integrat de Informaţie Aeronautică;
 • Menținerea bibliotecii IAIP (CD și hârtie) a altor țări, prin modificarea AMDT lunar la data efectivă;
 • Menținerea bazei de date a clienților Serviciului Managementul Informației Aeronautice;
 • Contribuie la realizarea obiectivului strategic al serviciului pentru profitabilitatea de lungă durată şi creşterea valorii Serviciului Managementul Informației Aeronautice pe baza activităţilor în domeniul asigurării calităţii conform cerinţelor  ISO 9001;
 • Asigură promovarea obiectivelor de calitate în cadrul serviciului, precum şi a necesităţii cunoaşterii cerinţelor în cadrul serviciului.

 

 

Cerințe:

 • Studii superioare, cu prezentarea diplomei și suplimentului la diplomă;
 • Cunoașterea reglementărilor în domeniul serviciilor de informare aeronautică;
 • Cunoștințe teoretice și practice în domeniul operării cu datele aeronautice dinamice;
 • Nivel mediu de cunoaştere a terminologiei de aviaţie în limba engleză;
 • Cunoștințe de operare PC Windows XP, 7, 10, Microsoft Office, motoare de căutare web.
 • Apt din punct de vedere medical  (starea sănătăţii - corespunzătoare cerinţelor actelor normative în vigoare);
 • Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
 • Lipsa antecedentelor penale.

 

Acte normative în domeniul de specialitate: 

 

 • Legea Aviaţiei Civile a Republicii Moldova;
 • Cerinţe tehnice. Servicii de informare aeronautică AAC RM;
 • Prevederile Doc. AAC – Cerinţe tehnice privind utilizarea unităţilor de măsură în aviaţia civilă;
 • ICAO Doc. 8126 – Manualul Serviciului de Informare Aeronautică;
 • ICAO Doc. 8400 – Abrevierile şi Codurile ICAO;
 • Procedurile de operare cu datele dinamice – Doc. „Operating Procedures for AIS Dynamic Data” Eurocontrol;

 

 

Experienţă profesională:

 

 • Experiență în domeniul aviației civile;
 • Experiență în domeniul relațiilor publice cu clientela;
 • Experienţă de lucru ce privește asigurarea calităţii în domeniul aviației de cel puţin 1 an;
 • Participarea la proiecte internaţionale în domeniul aviaţiei.

 

Abilităţi:

Responsabilitate, respect față de oameni, obiectivitate, perseverență, corectitudine, organizare, punctualitate, rezistență la stres, discreție, onestitate capacitatea de evaluare a alternativelor și luare de decizii, tendință spre dezvoltare profesională continuă, capacități de lucru cu termeni limită, lucru în echipă, capacitate de a învăța de sine stătător.

CV-rile pot fi expediate până la data de 24.11.2017 la  adresa electronică cadre@moldatsa.md; 

Persoanele selectate în baza CV-urilor vor fi invitate pentru susținerea interviului.

Informații suplimentare la tel: 022 502 810.