Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a conferit distincții de stat pentru merite în domeniul aviației civile

 

Presedintele țării a înmânat distincții de stat conferite anterior prin decret prezidențial, pentru merite în domeniul aviației civile, contribuție la sporirea eficienței exploătarii tehnice aviatice și la asigurarea  siguranței zborurilor următorilor angajați ai Î.S. "MOLDATSA": 

 

 

Ordinul "GLORIA MUNCII"

 

Cera Valeri, Șef de schimb în cadrul Secţiei Administrare Operativă a Direcției Tehnice, Î.S. ”MOLDATSA”.

Activează în cadrul Î.S. ”MOLDATSA” de 24 ani. Se caracterizează prin performanțe deosebite în domeniul asigurării siguranței traficului aerian. A depus o muncă îndelungată şi prodigioasă în procesul de prestare a serviciilor de telecomunicaţii aeronautice pentru operatorii aerieni, membrii echipajului de zbor, organelor  de dirijare a traficului aerian, organelor  meteo aeronautice, organelor  serviciului de căutare-salvare, operatorii  aerodromurilor/aeroporturilor şi altor organe ce efectuează/dezvoltă navigaţia aeriană.

 

 

Terentiev Mihail, Șef de schimb în Secția Administrare Operativă a Direcției Tehnice Î.S. ”MOLDATSA”.

Activează în cadrul Î.S. ”MOLDATSA” de 24 ani. Se caracterizează prin performanțe deosebite în domeniul asigurării siguranței traficului aerian. S-a dovedit a fi un tehnician competent în sistemele de aterizare, câștigătorul titlului de cel mai bun tehnician din serviciu. Activitatea sa în postura de şef de schimb a Direcției Tehnice asigură funcționarea stabilă a sistemelor şi siguranţa zborurilor. A participat activ la elaborarea şi implementarea tehnologiilor de interacţiune între direcţiile şi serviciile operaţionale ale întreprinderii şi ţărilor vecine.

 

 

Popușoi  Victor, Director Direcţia Management, Siguranţă și Calitate Î.S. ”MOLDATSA”

Activează în cadrul Î.S. ”MOLDATSA” de 24 de ani. De-a lungul anilor a demonstrat performanțe deosebite în domeniul managementului traficului aerian(ATM), participând direct și activ la îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management al Siguranței în conformitate cu reglementările naționale, cerințele  stabilite de EUROCONTROL  și standardele OACI,precum și promovarea în cadrul întreprinderii Cultura de Siguranță care are la bază competența, raportarea evenimentelor de siguranță, dreapta judecată ,flexibilitatea și valorificarea experienței.

  

Tataru Ghenadii, Conducător zboruri, Serviciul Dirijarea Traficului Aerian, Î. S. ”MOLDATSA”

Activează în cadrul Î.S. ”MOLDATSA” de 18 ani. De-a lungul activității  a  depus o muncă imensă  în  procesul operațional de dirijare a traficului aerian, demonstrând cunoştinţe şi abilităţi profesionale excelente.

 

 

 

 

 

 

 

Pecerschii Nicolae, dispecer, Serviciul Briefing din cadrul Î.S. ”MOLDATSA”

Activează  în  cadrul Î.S. "MOLDATSA” de 24 ani. Se caracterizează prin performanțe deosebite în domeniul asigurării furnizării serviciilor calitative de trafic  aerian, precum și în domeniul sporirii eficienței și siguranței zborurilor. A dat dovadă de perseverență și devotament, având întotdeauna o atitudine pozitivă.

 

 

 

 

Medalia "MERITUL CIVIC"


Bulgac Xenia, Șef Secția Managementul Calității, Î.S. ”MOLDATSA”

Activează în cadrul Î.S. ”MOLDATSA” de 19 ani. Se caracterizează prin performanțe deosebite în domeniul meteorologiei aeronautice  atât la nivel național cât și internațional(OACI). În toată această perioadă  s-a manifestat ca un specialist competent, organizator excelent și a demonstrat maximă implicare  întru sporirea calității serviciilor de navigație aeriană participând activ în procesul de implementare a Sistemului de Management al Calității.

 

 

Kaplinski Valerii, Șef Serviciul Comunicaţie, Navigaţie, Supraveghere , Î.S. ”MOLDATSA”

Activează în cadrul Î.S. ”MOLDATSA” de 24 de ani. În toată această perioadă a demonstrat înalte capacități profesionale şi a contribuit substanţial la implementarea realizărilor progresului tehnico-ştiinţific în procesul de prestare a serviciilor de navigaţie aeriană şi asigurarea siguranţei, regularităţii şi eficienţii navigaţiei aeriene naţionale şi internaţionale. A participat direct şi activ la implementarea sistemelor de supraveghere aeronautică SIR-M „ALENIA”, THALES (STAR 2000/RSM 970 S), sistemelor de radionavigaţie aeriană DVOR/DME şi ILS. Participă activ la organizarea şi desfăşurarea verificărilor din zbor şi terestre a sistemelor şi mijloacelor terestre de radionavigaţie aeriană, de asemenea la inspectarea rutelor de control HEAD şi STATE.

 

Cehovscaia Vera, meteorolog aeronautic prognozist categoria 1 în cadrul Centrului Meteorologic Aeronautic,  Î.S.”MOLDATSA”

Activează în cadrul Î.S. ”MOLDATSA” de 17 ani. Se manifestă ca o persoană conștiincioasă, îndeplinind cu atenție deosebită prognozele situației meteorologice în spațiul aerian al Republicii Moldova și pe aerodromurile din gestiunea Î.S.,,MOLDATSA” și asigură furnizarea calitativă către membrii echipajelor de zbor, controlorilor de trafic aerian și altor utilizatori aeronautici, a informației meteorologice necesare.

 

 

Maruseac Serghei, controlor superior trafic aerian, subdiviziunea Bălți, Î.S. ”MOLDATSA”

Activează în cadrul Î.S. ”MOLDATSA” de 24 ani. De-a lungul anilor a demonstrat în mod constant dedicarea și înaltul profesionalism în domeniul asigurării furnizării serviciilor calitative de trafic aerian, precum și în domeniul sporirii eficienței și siguranței zborurilor. 

 

 

 

 

 

 

Gadîmba Dorin, șef Serviciul Managementul Informației Aeronautice, Î.S. ”MOLDATSA”

Activează în cadrul Î.S. ”MOLDATSA” de 15 ani. A contribuit substanțial la dezvoltarea Serviciului Managementului Informației Aeronautice în scopul asigurării fluxului de date/ informații aeronautice necesare pentru siguranța, regularitatea  și eficiența navigației aeriene naționale și internaționale. De-a lungul activității a dat dovadă  de aptititudini profesionale excelente, spirit de echipă, atitudine  proactivă,devotament și responsabilitate maximă.

 

Șeful statului a exprimat tuturor  respect și gratitudine pentru munca asiduă şi răbdarea de care dau dovadă zi de zi, pentru dăruire și sacrificiu, dorindu-le inspirație, succes și performanțe remarcabile în continuare.

 

     

 

     

 

     

 

     

 

Sursa poze: presedinte.mdmodatsa.md