Anunț cu privire la ocuparea funcției vacante de administrator sisteme informatice

 

Scopul general al postului:

 • Exploatarea, instalarea, depanarea, administrarea, monitorizarea, deservirea și menținerea funcționalității sistemelor de calcul și echipamentelor de rețea informațională utilizate în cadrul Î.S ”MoldATSA”.

Sarcini de bază:

 • Asigurarea funcționării fiabile și neîntrerupte, administrarea tuturor sistemelor de calcul și echipamentelor de rețea informațională.

 

Condiții de bază:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Studii superioare, una din cele enumerate: ,,Calculatoare, Sisteme de calcul și Rețele informaționale” și/sau ,,Tehnologii Informaționale”;
 • Nivel bun de pregătire în domeniul exploatării, deservirii și menținerii funcționale a sistemelor informaționale și de telecomunicații;
 • Apt din punct de vedere medical  (starea sănătăţii - corespunzătoare cerinţelor actelor normative în vigoare);
 • Lipsa antecedentelor penale.

 

Cunoştinţe:

 

 • Cunoștințe obligatorii avansate al sistemelor de operare Linux sau Unix, servere ș.a.;
 • Cunoașterea OS Windows: Server 2003/Server 2008 r2 la nivel de administrator;
 • Cunoașterea OS Windows: XP/Vista/7/8/10 la nivel de administrator;
 • Cunoașterea arhitecturii calculatoarelor;
 • Experiență în diagnosticarea și rezolvarea problemelor în sistemul de operare Windows;
 • Experiență în configurarea LAN-urilor bazate pe OS Windows;
 • Cunoașterea tehnologiilor de rețea (TCP/IP, UDP, modelul OSI);
 • Cunoașterea infrastructurii Active Directory, DNS, DHCP, Policy Grup;
 • Cunoașterea sistemului de virtualizare Vm Ware;
 • Cunoașterea sistemelor de stocare;
 • Cunoștințe în administrarea și configurarea mail-server (Kerio), software de contabilitate 1C, web-site-ul întreprinderii (Webmin);
 • Cunoștințe în administrarea și configurarea Firewall (Cisco, ASA), Antivirus;
 • Cunoștințe în administrarea și configurarea echipamentelor Mikrotik;
 • Cunoștințe în administrarea și configurarea echipamentelor IP Telefonie;
 • Cunoașterea limbii de stat; l.rusă și l.engleză (scris/citit/vorbit).

 

 

Experienţă profesională:

 • Experiență de lucru în domeniul sistemelor informatice și tehnologiilor informaționale de cel puțin 3 ani.

 

Abilităţi:

 • Aptitudini de comunicare, lucru în colectiv, orientare spre rezolvarea problemelor, încredere în sine, flexibilitate, respectarea subordonării, responsabilitate, capacitate de a învăța de sinestătător.

 

CV-rile pot fi expediate până la data de 25.05.2018 la adresa electronică cadre@moldatsa.md. 

Persoanele selectate în baza CV-urilor vor fi invitate pentru susținerea interviului.

Serviciul Resurse Umane și Asistență Juridică: tel: 022 502 823.

Informații suplimentare la tel: 022 502 839.